BiotoopOnderwijs & zorgtrajecten


If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn

Wat wij doen

Biotoop verzorgt onderwijs- en zorgtrajecten voor leerlingen die dreigen uit te vallen of reeds uitgevallen zijn op de basisschool en onderbouw van het voorgezet onderwijs. Wij richten ons specifiek op creatief begaafde en hoog-sensitieve kinderen die tijdelijk geen aansluiting vinden in het reguliere onderwijs. Om een succesvolle terugkeer in het onderwijs mogelijk te maken bieden wij drie verschillende vormen van begeleiding. Deze kunnen ook onderling gecombineerd worden.

Onze begeleidingsvormen


Individuele begeleiding 

Het kind ontvangt dagelijks 5 uur intensieve individuele begeleiding van een pedagogische professional die ruime ervaring heeft in het werken met creatief begaafde en hoog-sensitieve kinderen. Het kind wordt vooral vanuit intrinsieke motivatie ondersteund en er wordt een start gemaakt met het herontdekken van het plezier in leren. 


Begeleide groepsopvang

Als tussenfase bieden wij begeleide groepsopvang aan. Per dagdeel worden maximaal 6 kinderen begeleid. De kinderen ontwikkelen binnen de peergroup sociale vaardigheden en weerbaarheid met behulp van  onder andere een Rots en Water trainer. Daarnaast worden er zeer uiteenlopende groepsactiviteiten aangeboden. Deze zijn zowel creatief als didactisch van aard. Ook gaan we regelmatig op excursie. 


Didactische ondersteuning

Kleine groepjes worden didactisch ondersteund zodat de terugkeer naar het reguliere onderwijs zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Het huidige niveau van het kind wordt inzichtelijk gemaakt en eventuele hiaten worden opgevuld. Leren leren volgens intrinsieke motivatie staat hierbij centaal. 


Zelfdeterminatietheorie

Wij werken vanuit de zelfdeterminatietheorie. Hierbij staan drie psychologische basisbehoeften te weten; autonomie, verbondenheid en competentie centraal als bron voor persoonlijke ontwikkeling en optimaal functioneren. Autonomie verwijst naar de vrijheid om zonder druk van buitenaf te kunnen handelen, maar ook naar de drang om verbanden te zien tussen het eigen handelen en dat van anderen in de omgeving. Competentie gaat over de drang naar beheersing van de uitkomst en over de beheersing van eigen ervaringen. Onverwachte positieve feedback verhoogt de intrinsieke motivatie van mensen. Verbondenheid verwijst naar de behoefte van de mens aan contact met soortgenoten en zijn omgeving. Vanwege het kleinschalige karakter en de intensieve begeleiding komen de basis behoeftes dagelijks aan bod. 

Plusklas & speelgroep

Sinds 21 oktober 2019 organiseren wij elke woensdag een plusklas (van 9:00 tot 12:00 uur) en een speelgroep (van 13:00 tot 16:00 uur). Deze hebben wij opgestart doordat er vanuit meerdere hoeken vragen kwamen om deze te faciliteren. De plusklas en de speelgroep zijn toegankelijk voor alle kinderen die behoefte hebben aan extra uitdagende (leer)stof en projecten en die behoefte hebben aan peer-contact. Voor vragen kunt u contact opnemen met Tania Broekhuisen 06-16006219

Overige informatie

Openingstijden

Wij zijn open en bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Van 8:30 tot 14:00.

Adres

Wij zijn vanaf 1 januari 2019 gevestigd op de Utrechtseweg 310 (gebouw B44) 6812 AR te Arnhem. 

Contact

Je kan ons contactformulier invullen, een email sturen naar contact@biotoop.info
Of bellen naar:
06-16006219
(Tania Broekhuisen)

SKJ geregistreerd

Wij zijn door het kwaliteitsregister jeugd goedgekeurd en geregistreerd als professionele zorgverlener. 
Ons registratienummer is:
140011716.